محصولات جانبی ساک دستی شامل :

  • بند ساک دستی
  • لیبل یا برچسب برای چسباندن درب
  • روبان برای بستن درب ساک دستی
  • آویز یا اتیکت آویز ساک دستی
  • کاغذ کادو پوستی
enemad-logo